Styrelsen

Ekonomsektionens styrelse är av operativ karaktär. Styrelsen väljs in i början på december varje år och vårt verksamhetsår löper från 1 februari till 31 januari. Överlämningsperioden är under december och januari månad för att säkerställa att kvaliteten upprätthålls och förs vidare.

Årets styrelse

Här ser ni Ekonomsektionens styrelse för verksamhetsåret 2021/2022. Tillsammans med sina utskott driver de sektionens arbete framåt.

ORDFÖRANDE
André Miraglia

VICE ORDFÖRANDE
Sandra Lundin

EKONOMIANSVARIG
Marcus Planting Gyllenbåga

UTBILDNINGSBEVAKARE
Edina Berggren

UTBILDNINGSBEVAKARE
Linnea Rådeström

UTBILDNINGSBEVAKARE
Gabriel Strand

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Martin Ahlin

FINANSANSVARIG
Isak Al

STUDIESOCIALT ANSVARIG
Lucas Geijer

MARKNADSFÖRINGS-
ANSVARIG
Emmy Lind

VALVETANSVARIG
Oliva Krigsman

INTERN REVISOR
Erik Gard

EXTERN REVISOR
Tim Jespersson


Kontakta oss

Ekonomsektionen
Luleå Tekniska Universitet
Luleå Studentkår
971 87 Luleå