STYRELSEN

Ekonomsektionens styrelse är av operativ karaktär. Styrelsen väljs in i början på december varje år och vårt verksamhetsår löper från 1 februari till 31 januari. Överlämningsperioden är under december och januari månad för att säkerställa att kvaliteten upprätthålls och förs vidare.

Årets styrelse

Här ser ni Ekonomsektionens styrelse för verksamhetsåret 2020/2021. Tillsammans med sina utskott driver de sektionens arbete framåt.

ORDFÖRANDE
Oskar Hellquist

VICE ORDFÖRANDE
Matilda Svahn

EKONOMIANSVARIG
Ida Irevall

UTBILDNINGSBEVAKARE
Alexander Bragstad

UTBILDNINGSBEVAKARE
Sandra Lundin

UTBILDNINGSBEVAKARE
Lina Almqvist

NÄRINGSLIVSANSVARIG
André Miraglia

FINANSANSVARIG
Jesper Geron Andersson

STUDIESOCIALT ANSVARIG
Carl Storckenfeldt

MARKNADSFÖRINGS-
ANSVARIG
Jenny Björnfot

VALVETANSVARIG
Hugo Petterson

INTERN REVISOR
Marcus Planting Gyllenbåga

EXTERN REVISOR
Max Thormé


Student

Vill du engagera dig?

Klicka här för att läsa mer eller kontakta den som är ansvarig.

Kontaktuppgifter

Ekonomsektionen
Luleå Tekniska Universitet
Luleå Studentkår
971 87 Luleå

E-post