Styrelsen

WWWW

ÅRETS STYRELSE

Ekonomsektionens styrelse är av operativ karaktär. Styrelsen väljs in i början på december under årsstämman varje år och vårt verksamhetsår löper från 1 februari till 31 januari. För att säkerställa att kvaliteten upprätthålls och förs vida genomförs en överlämningsperioden är under december och januari månad där nya och gamla styrelsen sitter tillsammans.

Här ser ni Ekonomsektionens styrelse för verksamhetsåret 2022/2023. Tillsammans med sina utskott driver de sektionens arbete framåt.

ordforande@ekonomsektionen.se

ORDFÖRANDE
Erik Kristiansson

viceordforande@ekonomsektionen.se

VICE ORDFÖRANDE
Gustav Hilmersson

ekonomi@ekonomsektionen.se

EKONOMIANSVARIG
Tilda Gradin

marknadsforing@ekonomsektionen.se

MARKNADSFÖRINGS-
ANSVARIG
Loke Blaabjerg

utbildningsbevakare@ekonomsektionen.se

UTBILDNINGSBEVAKARE
Moa Hartmann

finans@ekonomsektionen.se

FINANSANSVARIG
Albin Widerström

studiesocialt@ekonomsektionen.se

STUDIESOCIALT ANSVARIG
Marcus Muller

valvet@ekonomsektionen.se

VALVETANSVARIG
Carl Weber

arbetsmarknad@ekonomsektionen.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Maja Lindgren

utbildningsbevakare@ekonomsektionen.se

UTBILDNINGSBEVAKARE Alicia Königsson

A

A


Kontakta oss

Ekonomsektionen
Luleå Tekniska Universitet
Luleå Studentkår
971 87 Luleå