Styrelsen

WWWW

ÅRETS STYRELSE

Ekonomsektionens styrelse är av operativ karaktär. Styrelsen väljs in i början på december under årsstämman varje år och vårt verksamhetsår löper från 1 februari till 31 januari. För att säkerställa att kvaliteten upprätthålls och förs vida genomförs en överlämningsperioden är under december och januari månad där nya och gamla styrelsen sitter tillsammans.

ordforande@ekonomsektionen.se

ORDFÖRANDE
Kasper Sällquist

viceordforande@ekonomsektionen.se

VICE ORDFÖRANDE
Magne Björneholm

ekonomi@ekonomsektionen.se

EKONOMIANSVARIG
Linnéa Boström

marknadsforing@ekonomsektionen.se

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG
Isabel Hansson

utbildningsbevakare@ekonomsektionen.se

UTBILDNINGSBEVAKARE
Fredrik Larsson

lfg@ekonomsektionen.se

FINANSANSVARIG
Filip Öystilä

studiesocialt@ekonomsektionen.se

STUDIESOCIALT ANSVARIG
Titti Lindström

valvet@ekonomsektionen.se

VALVETANSVARIG
Josephine Akinlaja Schnackenburg

arbetsmarknad@ekonomsektionen.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Alexander Järnbrink

utbildningsbevakare@ekonomsektionen.se

UTBILDNINGSBEVAKARE Colin Eklund

PROJEKTLEDARE Emilia Westman Bergmark

INTERNREVISOR Josefine Junhav


A

A


Kontakta oss

Ekonomsektionen
Luleå Tekniska Universitet
Luleå Studentkår
971 87 Luleå