Styrelsen

WWWW

ÅRETS STYRELSE

Ekonomsektionens styrelse är av operativ karaktär. Styrelsen väljs in i början på december under årsstämman varje år och vårt verksamhetsår löper från 1 februari till 31 januari. För att säkerställa att kvaliteten upprätthålls och förs vida genomförs en överlämningsperioden är under december och januari månad där nya och gamla styrelsen sitter tillsammans.

ordforande@ekonomsektionen.se

ORDFÖRANDE
Marcus Wahlstedt

viceordforande@ekonomsektionen.se

VICE ORDFÖRANDE
Theodor Nilsson

ekonomi@ekonomsektionen.se

EKONOMIANSVARIG
Theodor Stridh

marknadsforing@ekonomsektionen.se

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG
Simon Ylinentalo

utbildningsbevakare@ekonomsektionen.se

UTBILDNINGS-BEVAKARE
Dennis Winkvist

lfg@ekonomsektionen.se

FINANSANSVARIG
Alexander Nilenstrand

studiesocialt@ekonomsektionen.se

STUDIESOCIALT ANSVARIG
Cathrine Crafoord

valvet@ekonomsektionen.se

VALVETANSVARIG
-vakant-

arbetsmarknad@ekonomsektionen.se

NÄRINGSLIVS-ANSVARIG
Elina Sundqvist

utbildningsbevakare@ekonomsektionen.se

UTBILDNINGS-BEVAKARE Raneem Loubani

PROJEKTLEDARE Emil Öhman

INTERNREVISOR Dylan Aziz


A

A


Kontakta oss

Ekonomsektionen
Luleå Tekniska Universitet
Luleå Studentkår
971 87 Luleå