Vad vi gör

För våra studenter

Allt vi arbetar med har ett syfte – vi vill förgylla studietiden för våra studenter. Många har flyttat långt hemifrån och vi vill skapa mervärde under den tiden de bor i Luleå. Genom att anordna olika evenemang hjälper vi till att skapa gemenskap och engagemang. Vi anordnar bland annat:

  • Frukostar med olika teman, exempelvis finans
  • Resor, exempelvis till Stockholm och Kåbdalis
  • Sittningar och givande evenemang

För våra samarbetspartners

Vi vill alltid komma i kontakt med intressanta företag som vill hjälpa oss i vårt arbete. Vi vore inget utan våra sponsorer och är otroligt tacksamma för de fina samarbeten vi har. För att skapa bra kontakter med näringslivet anordnar vi bland annat:

  • Arbetsmarknadsmässan EKAR 
  • Utdelning av Ekonomväskan
  • Företagsbesök och föreläsningar

”Av ekonomernas bästa, för ekonomernas bästa”

– Marios Chytiris


Kontakta oss

Ekonomsektionen
Luleå Tekniska Universitet
Luleå Studentkår
971 87 Luleå