Engagera dig


Engagemang föder engagemang. Allt arbete som utförs i sektionen är ideellt och sker tack vare drivna och hjälpsamma studenter som vill vara med och skapa mervärde för alla runomkring sig.

Vill du engagera dig?

Vi vill ständigt komma i kontakt med drivna studenter som vill arbeta med oss! För oss är det en självklarhet att man ska engagera sig, inte minst för alla fantastiska människor man träffas längs vägen.

Om du vill engagera dig i sektionen så tveka inte att kontakta oss!


Kontakta oss

Ekonomsektionen
Luleå Tekniska Universitet
Luleå Studentkår
971 87 Luleå