Våra utskott

a

Ekonomsektionen består av ett flertal utskott som tillsammans arbetar för att göra er studietid på Luleå Tekniska Universitet så roligt och givande som möjligt! Det är sektionsmedlemmarna själva som driver dessa utskott och här finns det verkligen något för alla! Nedan kan du läsa mer om vad just Vi har för utskott och vad de arbetar med. Är du intresserad av att engagera dig i något av våra utskott  – tveka inte på att höra av dig respektive ansvarig! Kontaktuppgifter hittar du under varje utskott!

1c2328

Luleå Finance Group

Luleå Finance Group är ett utskott som tillsammans arbetar för att främja och utveckla studenternas intresse för finans. Utskottet arrangerar bland annat resor och event med främst fokus på aktier och investeringar. Finansfrukostar, Börsrådet och den årliga Stockholmsresan är några exempel på event som de tillsammans skapar för er studenter.
Kontakt: finans@ekonomsektionen.se


Ek6

Ek6 är Ekonomsektionens sexmästeri vars mål är att göra studietiden extra rolig! Tillsammans i utskottet anordnar de fester, sittningar och andra studiesociala evenemang åt Ekonomsektionens räkning. Ett exempel på event som utskottet årligen ansvarar för är L.U.S.S.E, vilket är stor finsittning i december som är väldigt populär och uppskattad!
Kontakt: studiesocialt@ekonomsektionen.se


Marknadsföringsutskottet

Marknadsföringsutskottet sköter tillsammans all marknadsföring för Ekonomsektionens räkning, både fysisk och digital. Utskottet består av kreativa studenter vars centrala uppgift är att alltid se till att Ekonomsektionens medlemmar är, genom våra sociala kanaler, uppdaterade på allt som händer i sektionen. Utöver detta anordnar utskottet även de uppskattade Ekonomfrukostarna fyra gånger per år.
Kontakt: marknadsforing@ekonomsektionen.se


Valvet

Valvets utskott ansvarar för Ekonomsektionens sektionslokal som numera finns i Studenternas hus, mitt emot Teknikens Hus. Valvet består av ett härligt gäng som finns där för er hungriga studenter efter en rolig lördagskväll på STUK! De serverar utsökta quesadillas med tillbehör och ni känner enkelt igen dom med sina grå västar med Farbror Joakim på ryggen.


Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet arbetar för att alla skolans studenter ska få en så bra relation med näringslivet som möjligt genom att fungera som en mellanhand för studenterna och företagen på arbetsmarknaden. Tillsammans arrangerar de föreläsningar och event, där de årliga arbetsmarknadsmässorna Mäklardagen och EKAR utgör en del. Näringslivsutskottet är även de som ansvarar för kontakten med Ekonomsektionens samarbetspartners och sponsorer.
Kontakt: arbetsmarknad@ekonomsektionen.se


Kontakta oss

Ekonomsektionen
Luleå Tekniska Universitet
Luleå Studentkår
971 87 Luleå