Samarbetspartners

Vårt arbete hade inte varit möjligt utan våra fantastiska företagssponsorer och samarbetspartners, vi är otroligt stolta och tacksamma för det utbyte som finns.

Vill ditt företag synas här?


Kontakta oss

Ekonomsektionen
Luleå Tekniska Universitet
Luleå Studentkår
971 87 Luleå