Tidigare styrelser

Ekonomsektionen hade inte varit vad den är idag utan de som engagerade sig före oss. Därför vill vi minnas våra tidigare styrelser och alla andra som varit med och bygga Ekonomsektionen.

Styrelsen 2023

<

ORDFÖRANDE
Kasper Sällquist

VICE ORDFÖRANDE
Magne Björneholm

EKONOMIAN-SVARIG
Linnéa Boström

MARKNADSFÖRINGS-
ANSVARIG
Isabelle Hansson

UTBILDNINGS-BEVAKARE
Fredrik Larsson

UTBILDNINGS-BEVAKARE
Colin Eklund

NÄRINGSLIVS-ANSVARIG Alexander Järnbrink

FINANSANSVARIG
Filip Öystilä

STUDIESOCIALT ANSVARIG
Titti Lundström

VALVETANSVARIG
Josephine Akinlaja Schnackenburg

a

Projektledare
Emilia Westman Bergmark

Internrevisor Josefine Junhav


Styrelsen 2022

<

ORDFÖRANDE
Erik Kristiansson

VICE ORDFÖRANDE
Gustav Hilmersson

EKONOMIANSVARIG
Tilda Gradin

MARKNADSFÖRINGS-
ANSVARIG
Loke Blaabjerg

UTBILDNINGSBEVAKARE
Moa Hartmann

UTBILDNINGSBEVAKARE
Alicia Königsson

NÄRINGSLIVSANSVARIG Maja Lindgren

FINANSANSVARIG
Albin Widerström

STUDIESOCIALT ANSVARIG
Marcus Müller

VALVETANSVARIG
Carl Weber

a

Styrelsen 2021

<

ORDFÖRANDE
André Miraglia

VICE ORDFÖRANDE
Sandra Lundin

EKONOMIANSVARIG
Marcus Gyllenbåga

MARKNADSFÖRINGS-
ANSVARIG
Emmy Lind

UTBILDNINGSBEVAKARE
Gabriel Strand

UTBILDNINGSBEVAKARE
Edina Berggren

UTBILDNINGSBEVAKARE
Linnea Rådeström

FINANSANSVARIG
Isak Al

STUDIESOCIALT ANSVARIG
Lucas Geijer

VALVETANSVARIG
Olivia Krigsman

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Martin Ahlin

INTERNREVISOR
Erik Gard

a


Kontakta oss

Ekonomsektionen
Luleå Tekniska Universitet
Luleå Studentkår
971 87 Luleå